ประถมศึกษาปีที่ 4


สร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่ทำงานของ PowerPoint

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ถ้า Office PowerPoint 2007 ทำงานอยู่แล้ว ให้บันทึกและปิดงานนำเสนอที่เปิดอยู่ จากนั้นออกและเริ่มต้น PowerPoint 2007 ใหม่

ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกงานนำเสนอในส่วน ดูเพิ่มเติม

ถ้า Office PowerPoint 2007 ไม่ได้ทำงานอยู่ ให้เริ่มต้นในขณะนี้

เมื่อคุณเริ่มต้น PowerPoint โปรแกรมจะเปิดขึ้นใน มุมมอง ที่เรียกว่ามุมมองปกติ ซึ่งคุณใช้สร้างและทำงานกับภาพนิ่ง

28-7-2558 19-55-52

พื้นที่ทำงานเมื่อคุณเริ่มต้น PowerPoint

1. ในบานหน้าต่าง ภาพนิ่ง คุณสามารถทำงานกับภาพนิ่งแต่ละภาพได้โดยตรง

2. เส้นขอบที่เป็นเส้นประใช้ระบุ พื้นที่ที่สำรองไว้ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ข้อความหรือแทรกรูปภาพ แผนภูมิ และ วัตถุ อื่นๆ

3. แท็บ ภาพนิ่ง จะแสดง รูปขนาดย่อ ของภาพนิ่งแต่ละภาพในบานหน้าต่าง ภาพนิ่ง หลังจากที่คุณเพิ่มภาพนิ่งอื่น คุณสามารถคลิกรูปขนาดย่อบนแท็บ ภาพนิ่ง เพื่อให้ภาพนิ่งนั้นปรากฏบนบานหน้าต่าง ภาพนิ่ง หรือคุณสามารถลากรูปขนาดย่อเพื่อจัดเรียงภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบภาพนิ่งบนแท็บ ภาพนิ่ง ได้

4. ในบานหน้าต่าง บานหน้าต่างบันทึกย่อ คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อเกี่ยวกับภาพนิ่งปัจจุบัน คุณสามารถ แจกจ่ายบันทึกย่อของคุณให้กับผู้ฟัง หรืออ่านบันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอขณะที่คุณกำลังนำเสนอ

หมายเหตุ ตามค่าเร่มต้น Office PowerPoint 2007 จะใช้ เทมเพลต งานนำเสนอเปล่ากับงานนำเสนอใหม่ ซึ่งปรากฏให้เห็นในภาพประกอบก่อนหน้านี้ งานนำเสนอเปล่าคือแม่แบบที่ง่ายและเปิดกว้างมากที่สุดใน Office PowerPoint 2007 งานนำเสนอเปล่าเป็นแม่แบบที่เหมาะจะใช้งานเมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นทำงานกับ PowerPoint เนื่องจากมีความเรียบง่ายและสามารถปรับใช้เป็นงานนำเสนอชนิดต่างๆ ได้มากมาย เมื่อต้องการสร้างงานนำเสนอใหม่ที่ใช้แม่แบบงานนำเสนอเปล่า ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก สร้าง คลิก เปล่าและล่าสุด ใต้ แม่แบบ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ งานนำเสนอเปล่า ใต้ เปล่าและล่าสุด

หลังจากที่คุณเปิดแม่แบบงานนำเสนอเปล่าแล้ว บานหน้าต่าง บันทึกย่อ จะปรากฏให้เห็นเพียงเล็กน้อย ถ้าต้องการดูบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้คุณมีพื้นที่พิมพ์ข้อความ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

ชี้ไปที่ขอบด้านบนของบานหน้าต่าง บันทึกย่อ

เมื่อตัวชี้กลายเป็น แถบตัวแยกตามแนวนอน ให้ลากเส้นขอบขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้นสำหรับบันทึกย่อสำหรับผู้พูด ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้
28-7-2558 20-01-09
โปรดสังเกตว่าภาพนิ่งในบานหน้าต่าง ภาพนิ่ง จะปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ว่าง

ใกล้ด้านบนของหน้าจอมีปุ่มสามปุ่มที่คุณอาจใช้เป็นประโยชน์ได้:

เลิกทำ 28-7-2558 20-06-40 Button image ซึ่งจะเลิกทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (ถ้าต้องการดู คำแนะนำบนหน้าจอ เกี่ยวกับการกระทำที่จะถูกเลิกทำ ให้วางตัวชี้ไว้เหนือปุ่ม ถ้าต้องการดูเมนูของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่สามารถเลิกทำได้ ให้คลิกที่ลูกศร ทางขวาของปุ่ม เลิกทำ Button image) นอกจากนี้คุณยังสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยกด CTRL+Z

ทำซ้ำ Button image หรือ ทำซ้ำ Button image ซึ่งจะทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดซ้ำ โดยขึ้นอยู่กับการกระทำที่คุณเพิ่งกระทำ (ถ้าต้องการดูคำแนะนำบนหน้าจอเกี่ยวกับการกระทำที่จะมีการทำซ้ำ ให้วางตัวชี้ไว้เหนือปุ่ม) นอกจากนี้คุณยังสามารถทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงได้โดยกด CTRL+Y
ตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณ

เช่นเดียวกับในโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ คุณควรตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณทันที จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ขณะที่คุณทำงาน:

คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ บันทึกเป็น จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

สำหรับงานนำเสนอที่สามารถเปิดได้เฉพาะใน Office PowerPoint 2007 ให้คลิก งานนำเสนอ PowerPoint

สำหรับงานนำเสนอที่สามารถเปิดได้ใน Office PowerPoint 2007 หรือ PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้ ให้คลิก งานนำเสนอ PowerPoint 97-2003

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะที่เพิ่มขึ้นใหม่ใน Office PowerPoint 2007

ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกใน ให้เลือกโฟลเดอร์หรือตำแหน่งอื่นที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ

ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่องานนำเสนอ หรือไม่ต้องดำเนินการใด เพื่อที่จะยอมรับชื่อแฟ้มเริ่มต้น จากนั้นคลิก บันทึก

นับจากขั้นตอนนี้ คุณสามารถกด CTRL+S หรือคลิก บันทึก Button image ใกล้ด้านบนสุดของหน้าจอ เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณอย่างรวดเร็ว เมื่อใดก็ได้
เพิ่ม จัดเรียง และลบภาพนิ่ง

ภาพนิ่งเดียวที่มีให้โดยอัตโนมัติในงานนำเสนอของคุณนั้นมีตัวยึดตำแหน่งสองที่ โดยที่แห่งหนึ่งมีการจัดรูปแบบไว้สำหรับชื่อเรื่อง และอีกตำแหน่งหนึ่งสำหรับชื่อเรื่องรอง การจัดเรียงตัวยึดตำแหน่งบนภาพนิ่งนั้นเรียกว่า เค้าโครงOffice PowerPoint 2007 ยังมีตัวยึดตำแหน่งชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น ตัวยึดตำแหน่งสำหรับรูปภาพ หรือกราฟิก SmartArt

เมื่อคุณเพิ่มภาพนิ่งไปยังงานนำเสนอ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ เพื่อเลือกเค้าโครงสำหรับภาพนิ่งใหม่ไปพร้อมกัน:

บนแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกด้านล่างของภาพนิ่งเดี่ยวที่ปรากฏอยู่แล้ว

ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิก ลูกศรที่อยู่ถัดจาก สร้างภาพนิ่ง
28-7-2558 20-08-31
แกลเลอรี่จะปรากฏขึ้น แสดงรูปขนาดย่อของเค้าโครงต่างๆ ที่สามารถใช้ได้
28-7-2558 20-09-30
1. ชื่อนี้จะใช้ระบุเนื้อหาที่เค้าโครงแต่ละแบบได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ

2. ตัวยึดตำแหน่งที่แสดงไอคอนสีสามารถมีข้อความ แต่คุณยังสามารถคลิกไอคอนเพื่อแทรกวัตถุโดยอัตโนมัติ รวมถึงกราฟิก SmartArt และ คลิปอาร์ต

คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับภาพนิ่งใหม่

ภาพนิ่งใหม่จะปรากฏขึ้นทั้งบนแท็บ ภาพนิ่ง ซึ่งจะมีการเน้นสีเป็นภาพนิ่งปัจจุบัน และในบานหน้าต่าง ภาพนิ่ง ทำกระบวนงานนี้ซ้ำสำหรับภาพนิ่งใหม่แต่ละภาพที่คุณต้องการเพิ่ม

เคล็ดลับ ถ้าคุณต้องการให้ภาพนิ่งใหม่มีเค้าโครงเดียวกับภาพนิ่งที่อยู่ก่อนหน้า คุณสามารถคลิก สร้างภาพนิ่ง แทนที่จะคลิกลูกศรถัดจากปุ่มนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s