การทำงานกับเวิร์กชีต (การพิมพ์ข้อมูลลงในตาราง)

1. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ลงในเซลล์
เริ่มพิมพ์จากคอลัมน์ B แถวที่ 2

fffff

2. ให้แทรกข้อมูลลำดับที่ 4-6 ระหว่าง 3 กับ โดยป้อนข้อมูลดังนี้
4 08.00 13.00 14 50
5 09.00 14.00 19 45
6 10.00 15.00 24 43
3. ให้ลบข้อมูลผู้โดยสารออกโดยวิธีการลบใช้วิธีการลบทั้งคอลัมน์
4. จัดขนาดของคอลัมน์ให้พอดีกับตัวอักษรที่มากที่สุดของแถว
5. จากงานดังกล่าว ให้ย้ายข้อมูลการเดินลดจากลำดับที่ 4,5 เฉพาะเวลาออกและเวลาถึง
มาไว้ลำดับที่ 8,9
6. ให้คัดลอกลำดับที่ 3 เฉพาะเวลาออกและเวลาถึง มาไว้ที่ลำดับที่ 5
7. เพิ่มข้อมูลลำดับที่ 4 เวลาออกคือ 06.30 เวลาถึง 11.30 เบอร์รถ 15 ผู้โดยสาร 40
8. บันทึกข้อมูลโดยตั้งชื่อแฟ้มว่า Move&Copy