แบบฝึกหัด

คำชี้แจง ให้นักเรียนกรอก ชื่อนามสกล เลขที่ แล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในช่องแสดงความคิดเห็นหน้าบทเรียนเรื่องนั้น

1.อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสียในรูปของแข็งคือ
ตอบ……………………………………………………………………………………………..
2.อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสียในรูปปัสสาวะ ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ……………………………………………………………………………………………..
3.ไต มีลักษณะคล้ายเมล็ดอะไร แล้วมีอยู่กี่ข้าง
ตอบ……………………………………………………………………………………………..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s